Totaal aantal pageviews

zaterdag 11 juni 2011

Rehabilitatie van fascistische Kroatië 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      split-2000.jpg Kroatië blijft een bastion van de neo-nazisme en anti-semitisme. Foto van Split, Kroatië, 2000.http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html.........................................................                                                                                                                                Duitsland, maar ook VS hadden er geen belang bij dat het land bij elkaar bleef, want het was een te sterk machtsblok in Europa waarbij het westen weinig invloed op kon uitoefenen. De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken. Lord Carington (september 1992):"De politiek van de erkenning Slovenië en Kroatië was een tragische vergising . Voor de lezers die de gebeurtenissen vergeten zijn hierbij nogmaals: De Grondwet van Joegoslavië: Het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië is integraal en bestaat uit het grondgebied van de socialistische republieken. De grenzen van de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavië kunnen niet worden gewijzigd zonder de instemming van alle socialistische republieken en autonome gebieden. Dit was alleen mogelijk door middel van de toestemming van alle.Een illegale, gewapende, gewelddadige afscheiding, de gevolgen van die tienduizenden doden, is een MISDRIJF op grond van zowel de interne, Joegoslavische en het internationaal recht. Volgens de akkoorden van Helsinki en het internationale volkerenrecht hebben de Joegoslaven volledig gelijk dat zij hun land niet laten opdelen. Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan. Milosevic wilde als president van Joegoslavië, de staat Joegoslavië bijeen houden. Dat is immers de taak van een president. President van Kroatië  Franjo Tudman was een holokaustontkenner en had ook een gelijkaardige ideologie als de nazi bondgenoten, de Oestachi.En zoals Kroatië in het verleden onafhankelijk werd met de steun van nazi Duitsland is het ook in 1991 opnieuw onafhankelijk geworden met de actieve steun van Duitsland.De Krajina-Serven leefden sinds de zestiende eeuw in gebieden van het huidige Kroatie. Destijds bestond Kroatie nog niet als zelfstandige staat, maar maakte deel uit van de Habsburgse monarchie. In 1527 vluchtten de Kroaten voor de oprukkende Turken en lieten gebieden achter die later "Vojna Krajina (militaire grens) genoemd werd. In het zicht van een dreigende Turkse invasie, riepen de habsburgers het aangrenzende Servie om hulp. Daarop werden er er tienduizenden Serviers in de Krajina gestationeerd, die de Turkse opmars succesvol tot staan brachten. Vanaf dat moment bleven de Serviers in de Krajina en verkregen de autonome status van de Habsburgse regering.  In de loop der tijd nam de Servische bevolking toe tot boven de miljoen. Tijdens de beide wereldoorlogen werd het oorspronkelijke bevolkingsaantal met bijna de helft gereduceerd. In 1945 bleven nog ca. 500.000 Serviers over; het grootste gedeelte werd in Kroatische concentratiekampen omgebracht (nog afgezien van het feit dat ook in Servie en Bosnie velen de dood vonden.In de loop van 1989 moesten de Krajina-Serven opnieuw voor hun bestaan vrezen. Er was in de hele Krajina geen Servische familie te vinden, die tijdens de facistische Ustacha-diktatuur niet een of meer leden verloren had.En nu, vierendertig jaar na deze genocide, trad opnieuw een Kroatische politicus aan/Franjo Tudjman, die onder de Servische bevolking angst en beving verspreidde.Men kan het de Serviërs niet kwalijk nemen dat ze angst koesteren voor de wedergeboorte van een extremistische Kroatische staat.  Over de werkelijke oorzaak van deze oorlog heerste eveneens een totaal stilzwijgen. Er werd absoluut geen aandacht besteed aan het racistische boek van Franjo Tudjman, nog aan zijn banden met de extreem-rechtse Ustachabeweging, die begin 1991 op de Servische bevolking losgelaten werd.De etnische zuivering van  de Servische bevolking van Krajina werd in 1995 met militaire steun van de VSA en de NAVO landen klaargemaakt. De Kroatische regering wilde de Serviërs herleiden naar een nationale minderheid, wat compleet irregulier was. Dat veroorzaakte de burgeroorlog.De oorlog in Kroatië is plaatsgevonden, omdat de Servische bevolking weigerde te worden gedicteerd door een fascistisch regime in Zagreb.Lord Carrington:als men zich beperkt tot oorsprong van de oorlog,dan zijn het Kroaten die het vuur aan de lont gestoken hebben door een grond-wet uit te vaardigen die geen rekening hield met het standpunt van de Serviers uit Kroatie.Zo werden Serviërs overal in 1990 in Kroatie aangevallen, bedreigd en zodanig geterroriseerd en vermoord dat ze de Kroatische steden moesten verlaten. In 1990/1991 vluchtten de Serviers massaal uit de gebieden, die door de Kroatische regering van Franjo Tudjman gecontroleerd werden. Dit resulteerde in 1991 in de eerste golf van vluchtelingen richting de gebieden die door de Joegoslavische autoriteiten gecontroleerd werden. De Serviers protesteerde hiertegen en vroegen aan Belgrado om bescherming. Het Joegoslavische federale leger grijpt in.In 1991 was Kroatie nogsteeds een deelrepubliek van Joegoslavie.Jammer dat u u alleen maar kunt herinneren dat de Kroatische Serven in opstand kwamen.Waarom vertelt u er niet gelijk bij WAAROM ze in opstand kwamen en wat aan die opstand vooraf ging?De westerse massamedia brachten hun camera's pas eerst in stelling toen de gevechten om Vukovar al lang en breed geëindigd waren. Met geen woord werd gerept over het feit dat de Servische bevolking al sinds maanden werd vervolgd, verdreven, gefolterd en vermoord totdat het Joegoslavische federale leger ingreep om deze mensen te verdedigen.Franjo Tudjman had het wet  werk dat Kroatische fascisten  in 1941 waren begonnen ,in de jaren  90 volbracht. Het is een schande voor de beschaafde wereld, die het fascisme werd toegestaan om zich in Europa voor een TWEEDE keer.De ware schuldigen zijn de westerse landen die doelbewust uit waren op het uiteenvallen van de politiek en economisch onafhankelijke federale staat Joegoslavië. Ik vind dat de VSA en Duitsland  ook voor het internationale Joegoslaviëtribunaal moeten verschijnen.Niet alleen de verliezers maar ook de winnaars van een oorlog moeten voor een internationale rechtbank verschijnen.http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm........................................Ieder volk dat in een staat van zichzelf denkt een minderheid te zijn en zich met on-democratische methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist weer een nieuwe minderheid. (Zie Bosnie, zie Kosovo. Etc.) Zou die nieuwe minderheid dan daarna van deze afscheidingsbeweging ook het recht krijgen om zich af te scheiden?k denk het niet. Afscheiden betekent dus altijd nieuw onrecht. Daarom zijn afscheidingsbewegingen ondemocratisch en dus misdadig.                                                                                                                                                                                                        Ook vandaag de dag zijn de nazistische kenmerken van een bloedig verleden overal detecteerbaar in Kroatië. Onderhuids blijven racisme en het nazisme sluimeren. Een enorm populaire Kroatische band Thompson:http://www.youtube.com/watch?v=R3u4F-Ssbyo Zodra de muziek van Thompson door de luidsprekers schalde, begonnen 30.000 fans met het zingen van fascistische liederen en brachten ze allemaal de bekende Hitlergroet. http://www.youtube.com/watch?v=tHjSIPKLweA&feature=related Novemeber 2010 Croatians, branding Nazi and Vatican flags. Protestdemonstraties van oud-strijders in Zagreb.Onrust in Kroatië na veroordeling generaals.Op een bijeenkomst van enkele tienduizenden soms huilende mensen in het centrum van Zagreb werden EU-vlaggen verscheurd. Overal doken vaandels en symbolen op van de fascistische Ustasha die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kroatië een schrikbewind.

                      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten