Totaal aantal pageviews

maandag 18 juli 2011

Westen schuldig uiteenvallen Joegoslavië

                                                                                                                                                                                           

De geschiedenis van de Joegoslavische burgeroorlog was geschreven door de agressors,de NAVO!                                                                                                  Voor de lezers die de gebeurtenissen vergeten zijn hierbij nogmaals: De Grondwet van Joegoslavie: Het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavie is integraal en bestaat uit het grondgebied van de socialistische republieken. De grenzen van de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavie niet kan worden gewijzigd zonder de instemming van alle socialistische republieken en autonome gebieden.Dit was alleen mogelijk door middel van de toestemming van alle.. Iedereen die separatisten steunt deugt, en de accoorden van Helsinki uit 1975, niet. Stel je voor dat iemand hier de Friezen, de Limburgers wil helpen afscheiden...Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan" (Raymond Detrez, Parijs/Gent, april 1999).                                                                                                                                                                                                          Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Na de Duitse hereniging en de val van de Sovjet-Unie ging Berlijn weer de expansionistische toer op – zowel economisch als politiek - en wist het de beperkingen op zijn militaire macht, een gevolg van de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, op te heffen. De Balkan, die het ook een toegang tot de Adriatische Zee verschaft, behoort tot de traditionele Duitse invloedssfeer. En met Joegoslavië had Berlijn, ook omwille van de vernedering in de Tweede Wereldoorlog, nog een rekening te vereffenen.Fascistische organisaties die 45 jaar geen rol konden spelen, stonden plotseling vooraan in de rij om voor de, door het Westen zo begeerde, onafhankelijkheid te mogen vechten. De broedermoord kon beginnen.In Joegoslavië richtten Washington, Londen en Berlijn terroristische, separatistische en racistische bewegingen en legers op. Deze werden gefinancierd door mantel-organisaties en georganiseerde misdaad.Maar de aanvallers zijn de Kroatische fascisten (de Oestachi) van Tudjman, die al in 1988 in het geheim met kanselier Kohl afspraken heeft gemaakt over het toekomstige Kroatië. De verdedigers waren de wettig gekozen regeringen en het leger. Zij wilden Joegoslavië  redden.De schuld van het vele bloedvergieten dat volgde lag bij mensen als Bush-senior, Kohl, Genscher en Van den Broek, de moslimnationalist Izetbegovic in Bosnië-Herzegovina en de fascist Tudjman in Kroatië.Lord Carrington:als men zich beperkt tot de oorsprong van de oorlog, dan zijn het de Kroaten die het vuur aan de lont gestoken hebben door een grondwet uit te vaardigen die geen rekening hield met het standpunt van de Serviërs uit Kroatië...Washington financierde en bewapende moslimgroepen sinds 1992 om Joegoslavië uiteen te doen vallen. Sinds 1992 vechten terroristen die banden hebben met Bin Laden in Bosnië om mee te helpen Joegoslavië uit elkaar te doen spatten.Hetzelfde gebeurt in Kosovo en Metohija .In Kosovo en Metohija bouwden Washington en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten.Evenmin was het een geheim dat het UCK zich schuldig maakte aan allerlei maffiapraktijken. Ook daar werden de ogen voor gesloten. Tot in heel Europa toe. Daar werd in de aanloop naar de oorlog de handel in drugs en vrouwen, afpersing enz. door Albanezen de vingers gezien omdat de opbrengst zou dienen voor de strijd tegen Servië. Na de oorlog kwam daar weinig of geen verandering in: het UCK is immers een vriend. Een vriend die nog nuttig was om de strijd tegen het regime van Milosevic voort te zetten.Wat deden de NAVO-machten nadat ze de garantie gegeven hadden voor de territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië, zoals neergelegd in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, en nadat ze hadden ingestemd met ontwapening en ontbinding van het terroristische UCK? Ze gingen door met het opleiden van de terroristen, ondersteunden hen en gaven hen de officiële status van 'Kosovo-beschermingsleger'. De NAVO steunde hen, toen ze 350.000 Serviërs en andere niet-Albanezen uit hun vaderland in Kosovo en Metohija verdreven,de grootste genocide in Europa sinds de WO2.Prachtig geformuleerde, huichelachtige argumenten als ‘de strijd voor democratie en mensenrechten’ passen perfect in de ‘duivelse leugendoctrine’ waarin de waarheid op zijn kop staat. Een pure aanvalsoorlog wordt dan een ‘vredestichtende maatregel’, volkerenmoord dient de ‘mensenrechten’ te waarborgen en het onrechtmatig arresteren of vermoorden van staatslieden van soevereine staten heet dan ‘democratisering’. Het obstakel Joegoslavië was uit de weg geruimd en grens van de invloedssfeer van de Verenigde Staten en de Europese Unie verschoof naar de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie.WIE  IS DE VOLGENDE ? http://michaelparenti.org/yugoslavia.html                                                                                                             

  http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                     http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html                                                             http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8168                                            http://www.wsws.org/articles/1999/apr1999/kla-a10.sht l                                                                                                                                                Zie video

Gestolen Kosovo: Documentaire-videoclip op de foto:                                                                       See video
Weight of Chains: Preview of New Film on Breakup of Yugoslavia-videoclip op de foto: NAVO bezetters in de Servische Kosovo en Metochia

 

zaterdag 16 juli 2011

Servië coup 5 oktober geregisseerd door CIA

Foto Optor...FOTO:OTPOR-Srdja Popovic,Servische afval,verraders van hun eigen vaderland....:http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=youtu.be                                                                                                                                                     Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens!Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten. Alle oorlogen, ook de toekomstige, maken deel uit van een wereldwijd strategisch plan. De economische wetmatigheden eisen dat de multinationale ondernemingen zich de rijkdommen van de strategische regios kunnen toe-eigenen, en daar hebben ze de Navo voor.Na de val van het socialisme in Oost-Europa hebben de Verenigde Staten een hele reeks militaire en economische akkoorden afgesloten en organisaties opgericht met het oog op de controle van Centraal-Europa.Volgens Slobodan Homen/deze verrader is ook nu in de regering /  van OTPOR, hadden ze veel financiële hulp van westerse NGO's, en ook van een paar westerse Gouvernementele organisaties. In juni 2000 ontmoette Homen Madeleine Albright. Deze zei : We willen Milosevic van de macht , uit Servië weg en in Den Haag. Albright wilde Milosevic weg en OTPOR was bereid,voor de dollars en de macht,om tegen het  Servië op te staan. ‘Otpor’ had zijn zaakjes logistiek en organisatorisch erg  goed voor elkaar.De (studenten of Servische afval) organisatie 'Otpor’ (wat ‘verzet’ betekent) werd op 10 oktober 1998 in Servië opgericht door Srđa Popović/CIA/ en bracht de regering van Slobodan Milošević ten val.De studenten of Servische afval zaten duidelijk niet om een paar centen verlegen!Aan de basis van deze ‘pressiegroep’ liggen de ideeën van de Amerikaanse politicoloog (en zichzelf lange tijd ‘pacifist’ noemende) Gene Sharp. In 1973 schreef hij ‘The Politics of  Nonviolent Action’ dat de basis vormde voor het in 1993 door ‘The Albert Einstein Institution’ uitgebrachte revolutie-Bijbel ‘From Dictatorship to Democracy’. Daarin werd in 198 stappen beschreven welk strategische zetten gedaan moesten worden om te komen tot een geslaagde ‘geweldloze’ revolutie. Zeker niet voor het eerst in dit verhaal en deze context komen we bij ‘The Albert Einstein Institution’ (door Sharp in 1983 als ideële organisatie opgericht) de naam Georg Soros tegen die samen met de National Endowment for Democracy (NED) als de grote financiers achter de schermen optrad. Dát moet bij kritische lezers op zijn minst al wat wenkbrauwen doen optrekken.De denktank/NGO ‘International Center on Nonviolent Conflict’ werd één van de pleitbezorgers van de revolutie-Bijbel van Sharp die in meer dan 24-talen vertaald en herdrukt is. De daarin beschreven methoden zijn voor een groot deel afkomstig uit het in 1985 door Sharp gepubliceerde ‘National Security Through Civilian-based Defense’ en aangevuld met in praktijk getoetst en bewezen methodes bij de succesvolle afsplitsing in 1991 van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) van de toenmalige Sovjet Unie. Met deze kennis als basis werden groepen als ‘Otpor’ opgezet, pressiegroepen die geheel naar de voorbeelden uit de vorige eeuw revoluties opzetten en exporteren, alleen voor het oog (en in de praktijk ogenschijnlijk minder bloedige) ‘geweldloze revolutie’.De in de revolutie ervaren ‘Otpor’ studenten verleenden actieve ondersteuning bij de‘Rozen Revolutie’ in Georgië in 2003 en de ‘Oranje Revolutie’ in de Oekraïne in 2004.‘Kmara!’ (wat ‘Genoeg!’ betekende), was een in april 2003 opgerichte beweging die actie voerde tegen de regering van Eduard Schewardnadse en een sleutelrol speelde in de ‘Rozen Revolutie’. ‘Pora!’ (dat ‘Het is tijd!’ betekent) speelde in 2004 haar bepalende rol in de Oekraïne waardoor Viktor Joesjtsjenko aan de macht kwam,‘Zubr’ (wat ‘Bison’ betekent) dat in 2001 werd opgericht en met behalve in Wit Rusland ook een ‘onderafdeling’ in Polen probeerde in 2006 in Wit Rusland een ‘Jeans-Revolutie’ te ontketenen. De lijst van dit soort ‘spontaan’ CIA  opgerichte burger protestgroepen is moeiteloos aan te vullen. Het laatst genoemde ‘Kifaya’ stond aan de basis van de ‘6 april beweging’ in Egypte die in 2011 president Hosni Mubarak ten val bracht.Wat al deze bewegingen als ‘Otpor’, ‘Kmara!’, ‘Pora!’, etc., etc., met elkaar gemeen hebben is dat ze zonder uitzondering met miljoenen dollars gesteund werden en worden door o.a. het National Democratic Institute (NDI) uit Washington onder voorzitterschap van Madeleine Albright, het National Endowment for Democracy(NED) uit Washington, het Republican Institute (IRI) uit Washington, het in Washington gevestigde ‘Freedom House’ (dat voor ca. tweederde gefinancierd wordt door de Amerikaanse Overheid en éénderde door particuliere(n) instellingen, onder andere door de Open Society Institute van George Soros.), het Open Society Institute International Renaissance Foundation uit Washington van Georg Soros, hetCommittee on the Present Danger (CPD), het United States Agency for International Development (USAID), etc, etc. stuk voor stuk NGO’s die zich op een heel Orwelliaanse wijze intensief bemoeien met de politiek van soevereine staten. Wat al deze NGO’s (non-gouvernementele organisaties) met elkaar gemeen hebben is dat de burgers in de overtuiging zijn dat zij de regie voeren van deze ‘pressiegroepen’. Dit wordt onder andere bereikt door de geraffineerde methodes die gebruikt worden zoals door nadrukkelijk geweldloos protesteren waardoor de burgers sneller overtuigd en overgehaald worden om zich te groeperen. Elke vorm van (politieke) samenwerking met de zittende macht(hebbers) wordt van de hand gewezen, in plaats daarvan wordt alles in het werk gesteld om van buitenaf een economische blokkade te bewerkstelligen, die van binnenuit ondersteund wordt door stakingsacties. Om uit de zelf gecreëerde chaos te komen wordt door de ‘bevrijdingsbewegingen’ die hun basis hebben in de pressiegroepen om ‘geweldloze’ ondersteuning gevraagd van buitenaf. Het internet en ‘social media’ als Twitter, faceboek, Flikr, YouTube, etc. spelen in de onderlinge communicatie een belangrijke rol.Van deze machtswellustigen in schaapskleren zullen ‘we’ in de nabije toekomst ongetwijfeld meer horen: In 2002 hebben de vooraanstaande Otporactivisten Ivan Marovic, Srdja Popovic het Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies(CANVAS) opgericht. Een ‘onafhankelijke NGO’ die trainingen en workshops geeft aan belangstellende activisten wereldwijd, waaronder Egypte, West Sahara, West Papua, Eritrea, Wit Rusland, Azerbeidzjan, Tonga, Birma en Zimbabwe.De CIA organisatie OTPOR ziet 10 jaar in de Servische regering met Democratische Partij[!?] van Zoran Djindjic met marionet Boris Tadic.Dankzij hen,vandaag is Servië geplunderd staat en een erg arm land.Voor de oorlog was Servie economisch sterker dan Griekenland. Een deel van Joegoslavië is nu bezet door Navo-troepen. Zoran Djindjic:Tijdens zijn jonge studentenjaren was Djindjic aangetrokken tot linkse ideeën. Hij flirtte een tijd met het anarchisme en bleef actief binnen dissidente kringen. Toen de Titoïstische bureaucratie haar macht begon te verliezen en het eenpartijsysteem in elkaar klapte, werd hij in 1989 een van de stichters van de eerste oppositiepartijen in Joegoslavië (de Democratische Partij). Djindjic ruilde zijn vroegere extreem-linkse sympathieën probleemloos in voor het nieuwe yuppie-type van een liberale bourgeois politicus, zo typisch voor vele van de vroegere ‘radicale’ jaren zestigers. Hij was het Servische equivalent van Tony Blair of Joschka Fischer.http://www.raek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6332:occupy-wall-street-and-qthe-american-autumnq-is-it-a-qcolored-revolutionq-part-i&catid=520:making-the-world-safe-for-capitalism&Itemid=503                                                                                   The Revolution Business - World

http://www.nytimes.com/library/magazine/home/20001126mag-serbia.html     http://archive.indymedia.be/news/2002/02/17152.html                                                                                                                      http://landdestroyer.blogspot.com/2011/02/cia-coup-college.html                         http://www.globalresearch.ca/articles/GER108A.html                         http://www.groene.nl/2001/12/duitsland-wil-europa-overheersen  Srpstvo, koje graniči i sa antisrpstvom                                                         

woensdag 13 juli 2011

Ratko Mladic:Allemaal leugens, meneer de rechter

Foto:Servische  schlahtovers/1200!!/   in Bratunac/gemente  Srebrenica,vermoord door soldaten van Naser Oric.................0105.jpg
De VN commissie ging  het  NIET om het aantal slachtoffers,maar alleen om het aantal  VERMISTEN /8000 in Srebrenica!! 
 Rondom de belegering en de inname van Srebrenica komen de leugens tot op de dag van vandaag nog steeds op bijna alle voorpagina's en in bijna alle TV-journaals voor. De "Serviërs in Srebrenica werden bewust, willens en wetens geprovoceerd", dat schrijven de journalisten B. Rijs en F. Westerman in de derde druk van hun boek "Srebrenica: het zwartste scenario". Zij vonden papieren bewijzen dat moslimsoldaten van het Tweede Bosnische legerkorps in Tuzla, majoor Ramiz Becirovic, het bevel kregen om "met terreurdaden paniek te zaaien" onder de Servische bevolking en in Servische dorpen buiten Srebrenica.Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.Enkele feiten op een rijtje: Op 2 augustus 1995 voegt de Britse Times de volgende bevestiging toe: "Duizenden van de vermiste Bosnische moslim soldaten van Srebrenica, die centraal staan in rapporten over mogelijke massa-executies door de Serviërs, zijn in veiligheid ten noordoosten van Tuzla/Bosnie.Het cijfer van 3.000 soldaten die overleefden werd ook bevestigd door islamitische Gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.Twee dagen na de val van Srebrenica werd ook Zepa, een tweede moslim enclave en een door de VN veilig verklaard gebied, door de Bosnisch-Servische troepen ingenomen.Honderden, mogelijk meer dan 1000, burgers en soldaten vluchtten over de rivier Drina in Servie.Twee dagen na de val van Srebrenica werd ook Zepa, een tweede moslim enclave en een door de VN veilig verklaard gebied, door dezelfde Bosnisch-Servische troepen ingenomen.De New York Times bericht: "De gewonde (moslim) troepen werden achtergelaten en toen de Bosnisch-Servische troepen de stad onder de voet liepen, werden de gewonden voor behandeling naar het Kosevo Ziekenhuis in Sarajevo gebracht."Ongeveer 350 van ons slaagden erin om zich uit Srebrenica te vechten en Zepa te bereiken", zei Sadik Ahmetovic, een van de 151 mensen die naar Sarajevo werden geëvacueerd voor medische behandeling in Sarajevo/ziekenhuis Kosevo.Na de val van Srebrenica, waren ongeveer 800 Srebrenica moslims[schlahtovers] ontvangen in Servie,volgens de regeling tussen Carl Bildt en president Slobodan Milosevic. Er zijn wel nieuwe gevallen van mensen die opeens in Australië of Amerika,EU,… opduiken. Zelfs in Nederland is nog een geval geweest van iemand die als vermist was geregistreerd en hier al een tijdje leefde.Ratko Mladic:„Onze bussen brachten ongeveer 30.000 burgers en soldaten die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting Kladan en Tuzla. En dat moet genocide heten?Veel mannen direct na hun vlucht uit Srebrenica aan andere fronten weer opgenomen werden in het Bosnische moslimleger.Volgens Mladic vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims. „Ik begrijp niet wie die leugens bedenkt, het dodental bewust verhogen."In april 2010,ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven.Dat zei directeur Mirsad Tokaca[moslim] van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers,maar dit is slechts het begin.Volgens Bosnische moslim Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica: "Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen.De bevelhebber van het regeringsleger, generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat “de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen”. Pardon?!Dus,blijft NOG de vraag open om hoeveel vermiste, mogelijk vermoorde,mogelijk gesneuvelde moslimmannen het eigenlijk gaat.De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel. Een aantal gezochte keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400.Wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst.Generaal Michael Rose heeft gezegt in een interview voor The Financial Times: de NAVO is ook verantwoordelijk voor Srebrenica.Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen.Het laatse woord over Srebrenica is nog lang niet gezegd, daarvoor zijn er nog teveel zaken in de doofpot.De hele aanloop naar de 'slag om Srebenica' toont aan dat het genocidedrama is uitgelokt door de VS/NATO om de getergde en gedemoniseerde Serviërs daadwerkelijk als 'nazi's' in het collectieve geheugen te branden. Meer dan 350 duizend Serviërs werden door de Kroaten uit de Krajina van huis en haard verdreven of vermoord, met actieve Amerikaanse hulp. Om de aandacht van deze mensenrechtenschendingen/GENOCIDE, die door een bondgenoot werden gepleegd, af te leiden en om te voorkomen dat de Veiligheidsraad sancties tegen Kroatië zou instellen, beschuldigde de Amerikaanse regering de Serviërs van nog meer afschuwelijke misdaden. De aantijging dat de Serviërs 'genocide' plegen, rechtvaardigt alle misdrijven die tegen welke Serviër dan ook worden gepleegd. Dat werd opnieuw bewezen tijdens de NAVO-agressie tegen Joegoslavië in 1999.Dankzij de bombardementen in Kosovo heeft Amerika daar nu de legerbasis Camp Bondsteel. Alle relevante dossiers met betrekking tot Srebrenica zijn als 'geheim' geclassificeerd voor de komende dertig tot vijftig jaar en liggen opgeslagen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.Zelfs het Joegoslavië-tribunaal heeft geen toegang tot deze informatie. Dit is gebeurd op verzoek van drie permanente leden van de Veiligheidsraad die hun gegevens geheim willen houden, namelijk Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Er is geen enkele rechtvaardiging voor het geheim houden van 'misdaden tegen de menselijkheid'; per definitie zijn deze dossiers eigendom van de gehele mensheid. De vraag rijst of deze landen bewijs voor misdaden achter houden of het bewijs dat er geen misdaden zijn gepleegd?HET ICTY HEEFT NOOIT  EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN  DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN !!? Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.De NAVO-propaganda en de media hun werk hebben uitstekend gedaan.ZIJ WAREN  DE  OORZAK VAN DE ELLENDE IN BOSNIE::http://www.youtube.com/  
http://rpc.senate.gov/releases/1997/iran.htm                                                                     http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=731                                http://afvn.nl/2007_1/afpag20_23.htm               

dinsdag 12 juli 2011

Genocide tegen het Servische volk

                                                                                                 Servische puppet  president Boris Tadic  en monster  Hashim Taci.                                                                                 .................................................. DE OORLOG TEGEN EUROPA BEGON IN SERVIE.Sinds 1389 hebben de Serviërs ruim 500 jaar in de hoek gezeten, waar de klappen vielen. Maar ook 500 jaar lang hebben vooral de Serviërs de Ottomaans-Turkse legers belaagd en bestookt, zodat een Turkse verovering van Centraal-Europa is uitgebleven.Als Serviërs honderden jaren geleden, geen dam hadden opgeworpen tegen de islam, dan waren we nu allemaal moslims.In meer recente tijden zijn de Serviërs zwaar op de korrel genomen door de Oostenrijkers en vooral door de Nazis.Tijdens de 2de Wereldoorlog hebben de meeste Bosnische en Kosovaarse moslims de kant gekozen van Nazi-Duitsland en samen met het fascistische bewind in KroatIë een slachting aangericht onder de Serviërs, vooral in de gemengde gebieden. Er werd voor hen zelfs een divisie opgericht binnen de Waffen-SS, de ‘Handschar’, de enige SS-eenheid die geestelijken (imams dus) telde. Deze eenheid was het geesteskind van de toenmalige moefti van Jeruzalem. Onze moderne media en politici zijn alles vergeten. Voor hen lijkt het Servische volk een volk van criminelen, van wetteloosheid en vijanden van de mensheid. De oorlog in Kroatië, Bosnië en Kosovo-Metochië had maar één schuldige: de Serviërs.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk.Er was een massale desinformatie, hoewel juiste informatie ook beschikbaar was. Er waren artikels, reportages en zelfs getuigenissen van Westerse militairen die rechtstreeks bij de feiten betrokken waren. Ze werden echter de mond gesnoerd door de algemene desinformatie. De informatie werd niet verspreid en had bijna geen invloed op de publieke opinie.Vanaf toen in 1992 spreken de media over een nieuw Auschwitz, over de terugkeer van de gruwel van de tweede wereldoorlog en de permanente demonisering van de Serviërs. Misdaden van onder meer Kroaten, Bosnische moslims,NAVO en Kosovaarse Albanezen stelden niets meer voor.En momenteel regeert de drugs-en wapenmaffia over Kosovo-Metochië met stille goedkeuring van de bezettingsmacht van de 'internationale gemeenschap'. De waarheid is dat het Westen de oprukkende islam steunt.Mladic,Milosevic,Karadjic verdedigde zijn land/ook Europa/ tegen de oprukkende islam.Is dat een misdrijf?Serviërs als Karadzic,Mladic, hebben de passage van de Ottomanen op de Balkan nog altijd niet verteerd. In de afstammelingen van de (bekeerde) moslims zien ze een vijfde kolonne.Meer dan 350 duizend Serviërs werden door de Kroaten uit de Krajina van huis en haard verdreven of vermoord, met actieve Amerikaanse hulp.250.000 niet-Albanezen uit Kosovo-Metochië verdreven.Na Operatie Storm in Kroatië,de grootste genocide sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa!Bijna een miljoen Servische vluchtelingen uit Kroatië, Bosnië en Kosovo-Metochië waren in Servië.Sinds de oorlog zijn in Kosovo-Metochië 150 orthodoxe heiligdommen  verwoest,terwijl er meer dan vierhonderd moskeeën zijn bijgebouwd, veelal met geld  uit Saoedi-Arabië.Dit kloosters hebben al vijf eeuwen Ottomaanse heerschappij en twee wereldoorlogen/nazi's/ overleefden,maar niet EU en VS  democratie!!!?Bah! Het verwarde Europa herkent zijn helden niet – en dit kannibalisme is een duidelijk symptoom van sterven.Saoedi-Arabië steekt miljoenen in fundamentalistische islamitische groepen op de Balkan die oproepen tot haat tegen het westen en die jihadstrijders rekruteren. Anno 2005 zijn Wahabi georiënteerde Fondsen, NGO's, imams en (gewapende) groeperingen (beschermers van de islam) actief in het gebied van Kosovo-Metochië, Macedonië, Montenegro, Bosnië en niet te vergeten in Bulgarije.http://www.timesonline.co.uk De Servische Kosovo-Metochië en later Bosnie zullen de sleutel zijn voor Eurabia.Vanuit deze basis wordt nu verder gewerkt aan de verovering/bezetting/onderwerping van Europa.Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam aldaar, zal heel Europa een kruitvat worden.Europese politici die voor Kosovo-Metochië en tegen Servie zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.Ik zou veel liever een sterk en onafhankelijk Europa zien zonder Amerikaanse bemoeizucht, dan het Europa dat we nu hebben. Maar dan zal de huidige politieke elite toch eerst vervangen moeten worden, anders vrees ik dat we hier nog vlugger in Eurabië zullen wonen.Ik hoop dan ook dat de dappere Serviërs als voorpost ons OPNIEUW zullen behoeden voor een zoveelste poging van de islam om Europa te veroveren.Slag op het Merelveld                                http://www.balkanstudies.org/articles/jihadist-green-corridor-balkans    http://www.informationclearinghouse.info/article7439.htm                                                                                                                                                                             
  Kosovo-Metochië was eeuwen geleden het centrum van een machtig Servisch koninkrijk, nog steeds herbergt het de belangrijkste orthodoxe kloosters, kerken en historische monumenten van de Serviërs.Kosovo-Metochië  lijkt verloren. Verloren voor de Europese christelijke cultuur en ten onrechte voor Servië, want alles in Kosovo-Metochië is Servisch, zelfs de naam.  Er is een imam in ieder bataljon, maar dit is de enige divisie van dit type. Het katholieke priestergespuis bestaat bij mij niet. In dit geval heb ik in ieder bataljon een imam die als directeur dient om de ideologische vorming van de Bosniërs en de Albanezen te verzekeren. Ik heb er baat bij dat zij zeer gelovig zijn".Dit is een citaat uit de speech van SS-commandant Himmler in oktober 1943. De SS gebruikt de islam als wapen en als werktuig. De Amerikanen doen vandaag de dag niet anders dan beproefde SS-tactieken aanwenden om hun hegemonistische ambities te vervullen.                                                                                                                                                                                        Een Wahabi moskee torent boven een verlaten kerk in Urosevac/Kosovo-Metochië . Volgens de regels van de Jihad, een moskee moet worden groter dan de kerk die niet is vernietigd, om superioriteit van de islam ten opzichte van andere godsdiensten aan te tonen                                                                                                                    Servische massagraf ontdekt in Kosov...:
Mogelijk massagraf o...                           

zondag 10 juli 2011

Novak Djokovic Nole-No. 1 Serbian Male Tennis Player

  .....Began playing at age four and made pro debut at 16…Plays with a double-handed backhand...Nicknamed "Nole"…Father, Srdjan and mother, Dijana…Owner of company, "Family Sports," which has three restaurants, a tennis academy, and a range of products, featuring his likeness on mineral water, candy bars, sugar, clothing, cups, among other items…Uncle, Goran, is tournament director of Belgrade Open in May…He and his family opened a restaurant in Belgrade in April 2009 called “Novak”…Father, uncle and aunt were all professional skiers and his father was also an excellent football player…His father wanted him to be a football player or skier but excelled in tennis at an early age…Credits his family as inspiration for giving him so much support...Younger brothers Marko (born Aug. 20, 1991) and Djordje (born July 17, 1995) are both in school and play tennis…
Idol growing up was Pete Sampras…At age 12, attended Niki Pilic Academy in Munich and practised there for almost two years before returning to Belgrade…Speaks Serbian, Italian, German and English…Favourite surface is hard courts but considers himself an all-around player…Best shot is backhand down the line…His family invited 50 underprivileged Kosovo-Serb children to Belgrade in September 2007 to be courtside for Serbia-Australia Davis Cup World Group tie…Appeared in September 2007 Vogue Magazine…Elected to two-year term in June 2008 to ATP Player Council…Earned ATP Player of the Year award in 2011...On 6 February, 2012, was named Laureus World Sportsman of the Year in London...Works with physiotherapist Milan Amanovic and Gebhard Phil-Gritsch, who used to work with Austrian Thomas Muster…Coached by former ATP pro and Slovak Republic native Marian Vajda (since June 2006).                                                                                                                            http://www.novakdjokovic.rs/news.php?akcija=vise&id=986&jezik=2LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 06:  Tennis Player Novak Djokovic poses with his Laureus World Sportsman of the Year trophy in the press room at the 2012 Laureus World Sports Awards at Queen Elizabeth II Conference Centre on February 6, 2012 in London, England.   http://www.novakdjokovic.rs/news.php?akcija=vise&id=986&jezik=2        Novak Djokovic – The best sportsman in the world in 2011          
Posted Imagehttp://en.wikipedia.org/wiki/Novak_DjokovicNovak Đoković: Tata puno priča i ponekad preteruje (Video) ....NOVAK DJOKOVIC: Um, well, it has been a few amazing years for Serbian tennis.We are still, I have to say, a nation of team sports. We had lots of success and long history in basketball and volleyball, water polo, handball, these kind of sports.This is the first time that some individual sport stands out and delivers some world class tennis players, and it’s great, you know. I grew up with all the tennis players that are coming from Serbia, especially with my Davis Cup colleagues. http://www.novakdjokovic.rs/news.php?akcija=vise&id=1528&jezik=2                                                                                                                                                               Novak Đoković..Australian open-29 januari-2012-http://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-2093714/Novak-Djokovic-celebrates-Australian-Open-2012-win-AC-DC-anthem.html 
Victor Hanescu vs Novak DjokovicНедодирљиви Новак ЂоковићMADRID 8/05/2011 -                                 Nole beats Fed…again!     Novak Djokovic Of Serbia Celebrates                                                                                                                                                  Novak Djokovic, triunfador en Chinaimage
Novak Djokovic Clothesphoto
Novak Djokovic (C) of Serbia celebrates winning 6-3, 6-3, 6-2 against Marin Cilic.Serbia wins Davis Cup    Robert De Niro, with a gray hat/the Serbian national team                                                                        
Novak Djokovic en zijn vriendin Jelena Ristic ...                   Novak Djokovic/ Jelena Ristic                                                                                           Bruce Lee speelt tafeltennis/Brus Li igra stolni tenis:
http://www.youtube.com/watch?v=rWYg0j4p0BM&NR=1    http://www.youtube.com/watch?v=G0peCuPQu-k&feature=player_embedded           

photo
 John%20McEnroe%20comes%20out%20to%20hit%20a%20few%20balls%20with%20Novak%20Djokovic%20after%20Djokovic%27s%20win%20over%20Radek%20Stepanek.%20%3E%20%28Antonelli/News%29                                                                                                                                                          
Novak Djokovic Playing Tennis in Swimming Poolhttp://www.youtube.com/watch?v=b6_om4Yjc1U&list=UUdrBfNeK0DJAnFI_n85txPg&index=3&feature=plcpCartoon: Novak Djokovic (medium) by Alan HI tagged nole,novak,djokovic          
   Djokovic family       Novak Djokovic/7 years, with white cap/ on top of the world!
 

Novak Djokovic vs John McEnroe 
                                                                                                             

Miniatuur8:36A Free Lesson With: Novak Djokovic 


  1. Novak Djokovic Bag Controleer

    2 min - 24 mei 2011 -                                                               http://www.youtube.com/watch?v=S0v3Mqvumfw&feature=related  

Novak Djokovic heeft humor | Sporteditie.nl

www.sporteditie.nl/.../novak_djokovic_heeft_hu..
Novak Djokovic Visits His Favorite PlacesMiniatuur02:14Barclays Baseline - Djokovic Meets MaradonaMiniatuur00:41