Totaal aantal pageviews

zaterdag 16 juli 2011

Servië coup 5 oktober geregisseerd door CIA

Foto Optor...FOTO:OTPOR-Srdja Popovic,Servische afval,verraders van hun eigen vaderland....:http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=youtu.be                                                                                                                                                     Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens!Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten. Alle oorlogen, ook de toekomstige, maken deel uit van een wereldwijd strategisch plan. De economische wetmatigheden eisen dat de multinationale ondernemingen zich de rijkdommen van de strategische regios kunnen toe-eigenen, en daar hebben ze de Navo voor.Na de val van het socialisme in Oost-Europa hebben de Verenigde Staten een hele reeks militaire en economische akkoorden afgesloten en organisaties opgericht met het oog op de controle van Centraal-Europa.Volgens Slobodan Homen/deze verrader is ook nu in de regering /  van OTPOR, hadden ze veel financiële hulp van westerse NGO's, en ook van een paar westerse Gouvernementele organisaties. In juni 2000 ontmoette Homen Madeleine Albright. Deze zei : We willen Milosevic van de macht , uit Servië weg en in Den Haag. Albright wilde Milosevic weg en OTPOR was bereid,voor de dollars en de macht,om tegen het  Servië op te staan. ‘Otpor’ had zijn zaakjes logistiek en organisatorisch erg  goed voor elkaar.De (studenten of Servische afval) organisatie 'Otpor’ (wat ‘verzet’ betekent) werd op 10 oktober 1998 in Servië opgericht door Srđa Popović/CIA/ en bracht de regering van Slobodan Milošević ten val.De studenten of Servische afval zaten duidelijk niet om een paar centen verlegen!Aan de basis van deze ‘pressiegroep’ liggen de ideeën van de Amerikaanse politicoloog (en zichzelf lange tijd ‘pacifist’ noemende) Gene Sharp. In 1973 schreef hij ‘The Politics of  Nonviolent Action’ dat de basis vormde voor het in 1993 door ‘The Albert Einstein Institution’ uitgebrachte revolutie-Bijbel ‘From Dictatorship to Democracy’. Daarin werd in 198 stappen beschreven welk strategische zetten gedaan moesten worden om te komen tot een geslaagde ‘geweldloze’ revolutie. Zeker niet voor het eerst in dit verhaal en deze context komen we bij ‘The Albert Einstein Institution’ (door Sharp in 1983 als ideële organisatie opgericht) de naam Georg Soros tegen die samen met de National Endowment for Democracy (NED) als de grote financiers achter de schermen optrad. Dát moet bij kritische lezers op zijn minst al wat wenkbrauwen doen optrekken.De denktank/NGO ‘International Center on Nonviolent Conflict’ werd één van de pleitbezorgers van de revolutie-Bijbel van Sharp die in meer dan 24-talen vertaald en herdrukt is. De daarin beschreven methoden zijn voor een groot deel afkomstig uit het in 1985 door Sharp gepubliceerde ‘National Security Through Civilian-based Defense’ en aangevuld met in praktijk getoetst en bewezen methodes bij de succesvolle afsplitsing in 1991 van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) van de toenmalige Sovjet Unie. Met deze kennis als basis werden groepen als ‘Otpor’ opgezet, pressiegroepen die geheel naar de voorbeelden uit de vorige eeuw revoluties opzetten en exporteren, alleen voor het oog (en in de praktijk ogenschijnlijk minder bloedige) ‘geweldloze revolutie’.De in de revolutie ervaren ‘Otpor’ studenten verleenden actieve ondersteuning bij de‘Rozen Revolutie’ in Georgië in 2003 en de ‘Oranje Revolutie’ in de Oekraïne in 2004.‘Kmara!’ (wat ‘Genoeg!’ betekende), was een in april 2003 opgerichte beweging die actie voerde tegen de regering van Eduard Schewardnadse en een sleutelrol speelde in de ‘Rozen Revolutie’. ‘Pora!’ (dat ‘Het is tijd!’ betekent) speelde in 2004 haar bepalende rol in de Oekraïne waardoor Viktor Joesjtsjenko aan de macht kwam,‘Zubr’ (wat ‘Bison’ betekent) dat in 2001 werd opgericht en met behalve in Wit Rusland ook een ‘onderafdeling’ in Polen probeerde in 2006 in Wit Rusland een ‘Jeans-Revolutie’ te ontketenen. De lijst van dit soort ‘spontaan’ CIA  opgerichte burger protestgroepen is moeiteloos aan te vullen. Het laatst genoemde ‘Kifaya’ stond aan de basis van de ‘6 april beweging’ in Egypte die in 2011 president Hosni Mubarak ten val bracht.Wat al deze bewegingen als ‘Otpor’, ‘Kmara!’, ‘Pora!’, etc., etc., met elkaar gemeen hebben is dat ze zonder uitzondering met miljoenen dollars gesteund werden en worden door o.a. het National Democratic Institute (NDI) uit Washington onder voorzitterschap van Madeleine Albright, het National Endowment for Democracy(NED) uit Washington, het Republican Institute (IRI) uit Washington, het in Washington gevestigde ‘Freedom House’ (dat voor ca. tweederde gefinancierd wordt door de Amerikaanse Overheid en éénderde door particuliere(n) instellingen, onder andere door de Open Society Institute van George Soros.), het Open Society Institute International Renaissance Foundation uit Washington van Georg Soros, hetCommittee on the Present Danger (CPD), het United States Agency for International Development (USAID), etc, etc. stuk voor stuk NGO’s die zich op een heel Orwelliaanse wijze intensief bemoeien met de politiek van soevereine staten. Wat al deze NGO’s (non-gouvernementele organisaties) met elkaar gemeen hebben is dat de burgers in de overtuiging zijn dat zij de regie voeren van deze ‘pressiegroepen’. Dit wordt onder andere bereikt door de geraffineerde methodes die gebruikt worden zoals door nadrukkelijk geweldloos protesteren waardoor de burgers sneller overtuigd en overgehaald worden om zich te groeperen. Elke vorm van (politieke) samenwerking met de zittende macht(hebbers) wordt van de hand gewezen, in plaats daarvan wordt alles in het werk gesteld om van buitenaf een economische blokkade te bewerkstelligen, die van binnenuit ondersteund wordt door stakingsacties. Om uit de zelf gecreëerde chaos te komen wordt door de ‘bevrijdingsbewegingen’ die hun basis hebben in de pressiegroepen om ‘geweldloze’ ondersteuning gevraagd van buitenaf. Het internet en ‘social media’ als Twitter, faceboek, Flikr, YouTube, etc. spelen in de onderlinge communicatie een belangrijke rol.Van deze machtswellustigen in schaapskleren zullen ‘we’ in de nabije toekomst ongetwijfeld meer horen: In 2002 hebben de vooraanstaande Otporactivisten Ivan Marovic, Srdja Popovic het Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies(CANVAS) opgericht. Een ‘onafhankelijke NGO’ die trainingen en workshops geeft aan belangstellende activisten wereldwijd, waaronder Egypte, West Sahara, West Papua, Eritrea, Wit Rusland, Azerbeidzjan, Tonga, Birma en Zimbabwe.De CIA organisatie OTPOR ziet 10 jaar in de Servische regering met Democratische Partij[!?] van Zoran Djindjic met marionet Boris Tadic.Dankzij hen,vandaag is Servië geplunderd staat en een erg arm land.Voor de oorlog was Servie economisch sterker dan Griekenland. Een deel van Joegoslavië is nu bezet door Navo-troepen. Zoran Djindjic:Tijdens zijn jonge studentenjaren was Djindjic aangetrokken tot linkse ideeën. Hij flirtte een tijd met het anarchisme en bleef actief binnen dissidente kringen. Toen de Titoïstische bureaucratie haar macht begon te verliezen en het eenpartijsysteem in elkaar klapte, werd hij in 1989 een van de stichters van de eerste oppositiepartijen in Joegoslavië (de Democratische Partij). Djindjic ruilde zijn vroegere extreem-linkse sympathieën probleemloos in voor het nieuwe yuppie-type van een liberale bourgeois politicus, zo typisch voor vele van de vroegere ‘radicale’ jaren zestigers. Hij was het Servische equivalent van Tony Blair of Joschka Fischer.http://www.raek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6332:occupy-wall-street-and-qthe-american-autumnq-is-it-a-qcolored-revolutionq-part-i&catid=520:making-the-world-safe-for-capitalism&Itemid=503                                                                                   The Revolution Business - World

http://www.nytimes.com/library/magazine/home/20001126mag-serbia.html     http://archive.indymedia.be/news/2002/02/17152.html                                                                                                                      http://landdestroyer.blogspot.com/2011/02/cia-coup-college.html                         http://www.globalresearch.ca/articles/GER108A.html                         http://www.groene.nl/2001/12/duitsland-wil-europa-overheersen  Srpstvo, koje graniči i sa antisrpstvom                                                         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten